Biz Barada

Merveks 1996-2012-nji ýyllaryň arasynda dürli ugurlarda hyzmat edip, 2012-nji ýyldan başlap öz sektorynda tejribeli işgärleri we hünärmen toparlary bilen hyzmat edýär. Merveks ähli bilimini we tejribesini Daşary söwda babatda ulanmak bilen, satuwyň öňünden we soňundan her bir ýagdaýy/prosesi wagtly wagtynda we talapkärlik bilen barlap, müşderileri kanagatlandyrýar.

Haýalymyz

Haýalymyz Merveks markasy bilen ýokary hilli, önümleriň köp görnüşini döredip, bir dünýä belli marka bolmak.

Biz Barada

Merveks 1996-2012-nji ýyllaryň arasynda dürli ugurlarda hyzmat edip, 2012-nji ýyldan başlap öz sektorynda tejribeli işgärleri we hünärmen toparlary bilen hyzmat edýär. Merveks ähli bilimini we tejribesini Daşary söwda babatda ulanmak bilen, satuwyň öňünden we soňundan her bir ýagdaýy/prosesi wagtly wagtynda we talapkärlik bilen barlap, müşderileri kanagatlandyrýar.

Missiýamyz

Missiýamyz kärhanamyzy siz hormatly müşterilerimize uğjün etmek we satyş babatda iň gowy hyzmat bermek we amatly baha, ýokary hilli önümler düşünjesi bilen müşterilerimiziň kanagatlandyrylmasyny, ynamyny we tutanýerliligini gazanmak.

Ürünlerimiz

Önümçılık

Tejribeli kärine ussat işgärleri bilen hozlary, huruşlary, kösüklileri we dänelileri paketleme desgamyzda müşterilerimiziň isledigi gramlarda, esasanam 500 gr., 1000 gr. we 2500 gr.

Import-Eksport

Haryt öndürmekde ýurduň içinden we gerek bolsa daşary ýurtlardan import edip, olary işläp müşderilere hödürleýäris. Iş alyp barýan ýurtlarymyz: Türkmenistan, Germaniýa Federatiw Respublikasy, Fransiýa Respublikasy, Russiýa Federasiýasynyň başda bolmagy bilen, global söwdany giňeltmek maksady bilen, bu işleri Orta we uzak gündogar ýurtlary, Türki döwletler, Aziýa we Afrika ýurtlary bilen hem alyp barmak meýilleşdirilýär.

Aragatnaşyk maglumatlarymy gözleýärsiñiz?

Biziñ bilen aragatnaşyk guruñ

Bize yazmak isledikleriñizi şu ýere yazyñ

[contact-form-7 id="129" title="İletişim formu 1"]